Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu sklepik.rayo.pl

1.  Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepik.rayo.pl 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „RAYO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Poznaniu  KRS 0000150151 NIP 779-00-02-881 REGON 008406701

3. W trosce o bezpieczeństwo
powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które
mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi –
ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są
na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których
przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
umowy.

5. Serwis realizuje funkcje
pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący
sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach
informacje

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka
plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sklepik.rayo.pl
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co
któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji
– nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.